Trancehealing en colitis ulcerosa

In mijn praktijk is een mevrouw gekomen, ik zal haar vanwege privacy weer Erika noemen. Erika zei dat zij de officiele diagnose colitis ulcerosa had, een chronische ontsteking aan het dalende deel van de dikke darm. Vanuit de naturopathie wordt gezegd dat de hoofdoorzaak ligt in het eten van gluten. Ik ben echter geen arts en zal ook verder niet op de naturopatische zienswijze ingaan.

Erika kwam dus in mijn praktijk voor een healing langs spirituele weg voor haar colitis. Ze had hier al jaren last van, en had inmiddels ook de officiele diagnose hiervoor gekregen in het ziekenhuis. Zij maakte er melding van dat zij bepaalde voeding gewoon niet meer verdroeg, en dat het al helemaal erger werd metname wanneer zij kaas en pepers at. Het waren nu net die dingen die ze zo lekker vond. Na ons gesprek over wat ze kan verwachten en haar intentie voor healing, is Erika op de behandeltafel gaan liggen. De resonans tussen de spiritueel arts, Erika’s en mijn energieveld werd opgezet. Mijn handen werden op haar buik gelegd. De rechterhand maakte de vorm van een open kom, mijn linkerhand ging hier in en begon er zichtbaar oude energie uit te halen. Net als dat je met je handen knikkers uit een pot pakt. Toen dit een paar minuten bezig was, zag ik ineens dat de spirituele darm, de blauwdruk van de darm, werd losgemaakt van de fysieke. De blauwdruk werd uit het lichaam gehaald en ‘hing’ een 20 centimeter boven haar buik. Ik zag dat over een lengte van 30 centimeter met een apparaat de bovenkant  werd opengesneden. Bij het begin van de opening werd er een soort ‘lepel’ in de darm gezet, en werd over de hele lengte door de darm getrokken. Ik zag dat er een bruinrode energie werd uitgelepeld en uit de darm werd geduwd. Alsof je een banaan opensnijdt en met een lepel de inhoud eruit schraapt! De spirituele darm was geleegd, de opening werd ‘dichtgelast’, de blauwdruk werd weer verbonden met de fysieke darm en in het lichaam teruggeplaatst. De omliggende energielagen werden over elkaar heen gelegd om het auraveld te dichten. De healing was voltooid en Erika heeft na deze healing geen klachten van haar colitis ulcerosa meer gehad. Ze kon alles weer eten en zelfs kaas en pepers kwamen weer op het menu!

Erika was bijzonder genoeg dus na 1 bezoek klachtenvrij van haar colitis ulcerosa, en heeft deze ook niet meer gehad. Haar vriendin kwam hierdoor 2 weken later ook in mijn praktijk  met dezelfde diagnose. Bij haar zijn deze klachten naar wat ik begreep naderhand niet verdwenen. Wel kreeg zij allerlei inzichten over zichzelf en haar houding in het leven, maar de colitisklachten bleven. Hoe kan dit spiritueel gezien ?

Uiteindelijk ben ik tot het idee gekomen dat dezelfde medische diagnoses kunnen voortkomen uit verschillende levenservaringen, en dat mensen weliswaar dezelfde klachten melden, maar qua karaktereigenschappen verschillend zijn. Dit kan betekenen dat wanneer een klacht via healing mag verdwijnen, het voor de een ook gewoon ‘tijd’ is. Men zegt dan dat ‘de karmische cirkel’ op een kosmisch niveau reeds gesloten is, en de mens dan ‘wacht’ op doorwerking van de healing op het fysieke lichaam. De oude jas mag dan uit.

Daarnaast zal de persoonlijkheid ook de nodige ervaringen opgedaan moeten hebben zodat, wanneer de oude jas uit mag, deze jas ook daadwerkelijk definitief uitgedaan wordt, en er zo geen kans is dat de jas door een dysfunctioneel denkpatroon naderhand weer aangetrokken wordt. Het is immers niet meer de bedoeling dat de klacht terugkomt. Als voorbeeld, iemand belde mij die via trancehealing na 25 jaar COPD via trancehealing klachtenvrij was, maar dat door stress de klachten zterug leken te komen. De klachten verdwenen weer toen zij het proces herkende en rustig kon worden en blijven. Het is een ander voorbeeld van hoe onze gedachten ons ziek kunnen maken. Pas als we dit proces herkennen en nemen verantwoordelijkheid voor de juister gedachten en overtuigingen, zal de transformatie definitief zijn en blijven.

Het is hard maar in spirituele zin waar, dat iedereen alleen zichzelf kan helen. Via een medium of ‘healer’ kan (zonder ego en pretenties) hulp geboden worden om een transformatie als dit blijkbaar tot stand te brengen. Echter, het moet wel ‘tijd’ zijn om de oude jas uit te doen, en daarnaast moet de persoonlijkheid blijkbaar zo ingesteld zijn dat de de oude jas ook niet meer aangetrokken wordt. Iedereen zal permanent de verantwoordelijkheid moeten en willen dragen voor een andere houding, overtuiging en gedachten.

En soms zijn er gewoon ook klachten omdat er klachten gaan. Zo simpel is het ook wel eens besef ik me.

NewBodies