3. 20200423 De behandeling van botscheuren met stamcelenergie via trancehealing

 

NewBodies

In mijn praktijk is een keer iemand langsgekomen, voor het gemak zal ik haar Ingrid noemen. Zo heet ze niet maar vanwege privacy noem ik haar zo. Ik ben vergeten hoe het exact gekomen is, maar Ingrid was flink op haar heup gevallen en had hier erg veel pijn aan overgehouden. Ingrid is samen met haar partner toen maar naar het ziekenhuis gegaan voor een rontgenfoto, en uiteindelijk concludeerde de dienstdoend arts dat er op de rontgenfoto een scheur in haar heupbot waargenomen was. Wat ik vernam is dat Ingrid hieraan geopereerd moest worden. Thuisgekomen adviseerde haar partner om ‘dan maar eens naar mijn praktijk toe te gaan’. Er waren wel ‘meer mooie dingen gebeurd’ en baat het niet dan schaadt het niet. Dus, uiteindelijk is Ingrid inderdaad in mijn praktijk terecht gekomen.

Ingrid is in mijn praktijk op de behandeltafel gaan liggen, en standaard als de healing begint dan wijzigt mijn fysieke houding, verandert mijn ademhaling en begin ik veel te gapen. Soms veranderen mijn gelaatstrekken zich die allemaal passen in het kader van de zogeheten ‘overschaduwing’. Soms zijn er ook ‘fysieke’ fenomenen maar dat is een ander aspect. Ik kom in een aangepast bewustzijn, alsof  ‘ik’ letterlijk opzij gezet wordt door de spiritueel arts. Ik maak de healing deels als toeschouwer vanaf de linkerkant van mijn lichaam mee, en aanschouw en ervaar dan.
 
Wat ik waarnam tijdens deze healing is dat de spiritueel arts uiteindelijk een vloeistof in regenboogvorm over de scheur van Ingrid’s heupbot smeerde. Vervolgens pakte hij een buisvormig laserapparaat van 35 bij 8 centimeter lengte.  Hij zette deze aan en ik zag dat uit de onderkant een straal kwam die op de gesmeerde vloeistof werd gericht om erop in te werken. Wat ik begreep is dat hiermee de frequentie van deze etherisch gesmeerde vloeistof werd verlaagd, met als doel om uiteindelijk te condenseren. De frequentie werd door de stralen lager en langzamer, totdat de vloeistof zich niet meer herkende in, en aangetrokken voelde tot, de andere wereld. Door deze aanpassing van frequentie werd het energieveld van die vloeistof naar de aarde getrokken. Op aarde hebben wij zoals men zegt lagere frequenties dan in een hogere bestaanswereld.
 
Wat ‘daar’ nog een vloeistof was, ging door ‘de sluier’ naar beneden, richting onze 3D wereld. De inmiddels dusdanig verlaagde frequentie resoneerde ineens met onze 3D wereld, en kan zich niet anders dan in onze wereld in gecondenseerde vorm gaan uiten, als materie. Omdat de energie condenseerde in haar heup, zal de condensatie zich dan ook schikken naar die specifieke energetische heupstructuur, daar condenseren en dan de vorm aannamen van heupcellen. De energie was gecondenseerd tot een stamcel, en ontwikkelde zich vervolgens tot een heupcel. Na de healing stapte Ingrid van de tafel af en merkte dat ‘het al wat anders voelde’. Het was vrijdag en wat ik begreep is Ingrid zondag met vrienden uitgegaan en heeft de hele dag rechtop gestaan. Pijnvrij, en die pijn is ook nooit teruggekomen.

Maar nu wordt het nog mooier. Wat ik vernam is dat Ingrid twee weken later weer naar het ziekenhuis moest voor een pre-operatieve foto, ter voorbereiding op de operatie. Er werd weer een rontgenfoto gemaakt, waarna de arts verheugd meedeelde dat de operatie werd geannuleerd. Hij stelde vast dat Ingrid’s lichaam de scheur op eigen kracht had geheeld en dat de scheur volledig was gedicht. Dus ze mocht weer naar huis. Bij het opstaan zei de arts nog wel:” Maar weet u wat zo raar is? Kijk. Hier op de rontgenfoto zie ik een soort vloeistof in regenboogvorm over de botscheur zitten. Het zit erop, op het bot. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Maar ja mevrouw,” zei de arts lachend,” het lichaam is een wonderlijk iets en geniet er vooral van, tot ziens!” Lachend legde hij de rontgenfoto opzij en het gesprek was ten einde.

Tot zover de beschrijving van de healing. Ik zou deze nooit beschreven hebben als ik naderhand niet van Ingrid’s partner de reactie van de arts vernomen had. Het verhaal is uniek en als je zoiets plaatst moet je meer kunnen zeggen dan ‘ ja maar het is zo’. Je moet het kunnen onderbouwen, het objectief kunnen maken.

We kunnen ons Albert Einstein voor de geest halen met zijn formule E=MC2. Het legt uit dat materie (M) in een bepaalde verhouding energie is (E). Materie is dus in de basis energie, en die zijn uitwisselbaar. Materie kan energie worden (denk aan kernenergoe) , en energie kan dus materie worden, materialiseren.

                                                                                                         IMPLICATIES

Het kan erop duiden dat materie zich in onze 3D wereld alleen kan openbaren als het zich bevindt in een bestaande energetische en voor onze ogen onzichtbare structuur. Wanneer materie zich openbaart, condenseert de energie op die plekken daar waar (wat ik voor het gemak even zo noem) mini-leylijnknooppunten elkaar kruisen , op die plekken condenseert energie en dat interpreteren wij als atomen.

Dit beeld past ook in de fenomenen omtrent fysiek mediumschap, waarbij er materialisaties van stenen, bloemen, dieren en zelfs overledenen plaatsvindt. Materialisaties kunnen blijkbaar alleen plaatsvinden als er een energetische structuur van het getoonde vantevoren aanwezig is, waarbij de structuur zichtbaar wordt doordat er een condensatie van energie plaatsvindt op die leylijn-knooppunten , die wij uiteindelijk interpreteren als object.

Het beschreven healingproces van Ingrid, waarbij energie materialiseert in het lichaam, kan ook een mooie visie wekken over de oerknal. Het is vergedacht, maar het zou impliceren dat het ontstaan van het heelal mogelijk niet plaatsvond vanuit 1 punt met een oneindige dichtheid. Echter, je zou kunnen denken dat de structuur van ons heelal vantevoren al aanwezig was, en dat er vanuit ‘de andere wereld’ een condensatieproces van energie werd opgestart, welke zich ging uiten in onze 3D werreld. De structuur van ons heelal was er in die gedachtegang dus al voordat ons 3D heelal ruimte begon in te nemen. Condensatie van energie op de kosmische leylijnknooppunten zorgde voor het zichtbaar worden van ons heelal. Zo boven zo beneden. De microkosmos is gelijk aan de macrokosmos.

Trancehealing valt onder het ‘mental mediumship’, het is een geestelijke gave. Maar wanneer hier materialisatie van cellen plaatsvindt, waar ligt dan de grens met fysiek mediumschap? Het kan best  binnen het geestelijk mediumschap blijven vallen. Ik kan me bedenken dat er een structuur in haar heup is aangebracht, en dat de stamcellen van haar lichaam daar versneld naartoe werden getrokken. Ik ben geen arts, en ik moet het doen met wat ik zie en wat ik voel en ervaar. Uiteindelijk moet iedereen er zijn eigen beeld en mening over vormen, maar bij deze schets ik het mijne.

Deze pagina mag uiteraard met geinteresseerden gedeeld worden en indien er vragen zijn, kun je deze hier stellen.

NewBodies